ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 910 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 9 มีนาคม 2564
สายตรงผู้บริหาร


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

 

  สภาพเศรษฐกิจ 
                อาชีพของประชากรในเขต อบต.   อาชีพเกษตรกรรม, รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม, รับจ้างทั่วไป, ประกอบอาชีพอื่นๆ ประชากรในเขต อบต. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น ทำงานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นหลายแห่งในเขตอบต. ซึ่งในอนาคตพื้นที่ของ อบต.สูงเนิน จะเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในวัยแรงงานมีรายได้หลัก จากการประกอบอาพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
                หน่วยธุรกิจในพื้นที่ อบต.สูงเนิน
ปั๊มน้ำมัน                   จำนวน                    ๕             แห่ง
โรงสี                       จำนวน                    ๕             แห่ง
                มีสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและกิจการอื่น ประกอบด้วย
๑.บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี สาขานครราชสีมา จำกัด ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
๒.บริษัท เอ็นเค เมคคาทรอนิกส์ จำกัด ผลิตชิ้นส่วนม้วนเทปวีดีโอ
๓.บริษัท ๕๐๕ โภคภัณฑ์ จำกัด ผลิตลูกชิ้น   เส้นหมี่
๔.หจก. จักรสุวรรณ ผลิตและค้าวัสดุก่อสร้าง
๕.โรงฟักไข่บุใหญ่
๖.โรงฟักไข่กุดจิก
๗.หจก. ไตรภพ ทรานสปอร์ต
๘.บริษัท พี แอนด์ พี เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
๙.บริษัท แหลมทอง โพลทริ จำกัด
๑๐.บริษัท คณาไฮบริด   จำกัด
๑๑.บริษัท คันทรีเฟรช จำกัด
๑๒.บริษัท สูงเนินพลาสติก จำกัด
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.178.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 450,405
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-03-11

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์ในเครือข่าย

นโยบายการและแผน
ร้องเรียนร้องทุกข์
เจตจำนงผู้บริหาร
กิจกรรมต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Tel : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๑   Fax : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๒
Email : abt.sungnoen@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.