ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ทำเนียบบุคลากร
งานงบประมาณ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 2627 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ติดต่อผู้บริหาร


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

 

  สภาพเศรษฐกิจ 
                อาชีพของประชากรในเขต อบต.   อาชีพเกษตรกรรม, รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม, รับจ้างทั่วไป, ประกอบอาชีพอื่นๆ ประชากรในเขต อบต. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น ทำงานในภาคอุตสาหกรรมซึ่งกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นหลายแห่งในเขตอบต. ซึ่งในอนาคตพื้นที่ของ อบต.สูงเนิน จะเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในวัยแรงงานมีรายได้หลัก จากการประกอบอาพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
                หน่วยธุรกิจในพื้นที่ อบต.สูงเนิน
ปั๊มน้ำมัน                   จำนวน                    ๕             แห่ง
โรงสี                       จำนวน                    ๕             แห่ง
                มีสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและกิจการอื่น ประกอบด้วย
๑.บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี สาขานครราชสีมา จำกัด ผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
๒.บริษัท เอ็นเค เมคคาทรอนิกส์ จำกัด ผลิตชิ้นส่วนม้วนเทปวีดีโอ
๓.บริษัท ๕๐๕ โภคภัณฑ์ จำกัด ผลิตลูกชิ้น   เส้นหมี่
๔.หจก. จักรสุวรรณ ผลิตและค้าวัสดุก่อสร้าง
๕.โรงฟักไข่บุใหญ่
๖.โรงฟักไข่กุดจิก
๗.หจก. ไตรภพ ทรานสปอร์ต
๘.บริษัท พี แอนด์ พี เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
๙.บริษัท แหลมทอง โพลทริ จำกัด
๑๐.บริษัท คณาไฮบริด   จำกัด
๑๑.บริษัท คันทรีเฟรช จำกัด
๑๒.บริษัท สูงเนินพลาสติก จำกัด
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.146.10
คุณเข้าชมลำดับที่ 378,761
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-03-11

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ธรรมาภิบาล
แบบสอบถาม
 
Hacked by Xyp3r2667
Indonesian H4ck3rs
Tel : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๑   Fax : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๒
Email : abt.sungnoen@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.