ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
สายตรงผู้บริหาร


  หน้าแรก     การบริการขั้นพื้นฐาน 

การบริการขั้นพื้นฐาน
การบริการขั้นพื้นฐาน  

 

  การบริการพื้นฐาน  
                การคมนาคม
                มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา อำเภอใกล้เคียง และภายในอำเภอ ตำบล หมู่บ้านได้โดยสะดวก เพราะมีถนนมิตรภาพและถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนน คสล. ,ลาดยาง, หินคลุก ,ลูกรัง ซึ่งต่อไปนี้จะได้ปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้เป็นถนนคสล.,ลาดยาง
 
                การโทรคมนาคม
                การโทรคมนาคมยังต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตั้งหรือให้บริการแก่ประชาชน เช่น ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
                การไฟฟ้า
                มีไฟฟ้าใช้หมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน แต่เนื่องจากมีการปลูกสร้างบ้าน ขยายครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น และเป็นไปอย่างกระจาย จึงทำให้ไม่สามารถมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และบางจุดยังขาดไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใช้ในการส่องสว่างในเวลากลางคืน
 
                ระบบประปา
                ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับบริการจากการประปาส่วนภูมิภาค   ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ , ๓ , ๙ และ ๑๒
 
                แหล่งน้ำธรรมชาติ
๑. คลองห้วยยาง                   อยู่หมู่ที่   ๒ , ๖ , ๑๒
๒. ลำตะคลอง                     อยู่หมู่ที่   ๓ , ๔
บึง , สระ                          จำนวน              ๒๖          แห่ง
บ่อบาดาล                          จำนวน              ๒๕          แห่ง
ระบบประปาหมู่บ้าน               จำนวน              ๑๓           แห่ง
ฝายกั้นน้ำ                          จำนวน               ๓           แห่ง        
 
                ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                ในเขตพื้นที่ของ อบต.สูงเนิน มีป่าไม้อยู่ทางตอนใต้ แต่สภาพป่าไม้นัจจุบันมีการบุกรุกทำลายกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม
 
                มวลชนจัดตั้ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)    จำนวน         ๔๕    คน
อาสาสมัครช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจ (อส.ตร.)จำนวน        ๑๐๐     คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)     จำนวน        ๒๐      คน

   

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.186.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 447,504
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-03-11

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์ในเครือข่าย

นโยบายการและแผน
ร้องเรียนร้องทุกข์
เจตจำนงผู้บริหาร
กิจกรรมต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Tel : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๑   Fax : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๒
Email : abt.sungnoen@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.