ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ทำเนียบบุคลากร
งานงบประมาณ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
ติดต่อผู้บริหาร


  หน้าแรก     การบริการขั้นพื้นฐาน 

การบริการขั้นพื้นฐาน
การบริการขั้นพื้นฐาน  

 

  การบริการพื้นฐาน  
                การคมนาคม
                มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา อำเภอใกล้เคียง และภายในอำเภอ ตำบล หมู่บ้านได้โดยสะดวก เพราะมีถนนมิตรภาพและถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนน คสล. ,ลาดยาง, หินคลุก ,ลูกรัง ซึ่งต่อไปนี้จะได้ปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้เป็นถนนคสล.,ลาดยาง
 
                การโทรคมนาคม
                การโทรคมนาคมยังต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตั้งหรือให้บริการแก่ประชาชน เช่น ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
                การไฟฟ้า
                มีไฟฟ้าใช้หมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน แต่เนื่องจากมีการปลูกสร้างบ้าน ขยายครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น และเป็นไปอย่างกระจาย จึงทำให้ไม่สามารถมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และบางจุดยังขาดไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใช้ในการส่องสว่างในเวลากลางคืน
 
                ระบบประปา
                ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับบริการจากการประปาส่วนภูมิภาค   ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ , ๓ , ๙ และ ๑๒
 
                แหล่งน้ำธรรมชาติ
๑. คลองห้วยยาง                   อยู่หมู่ที่   ๒ , ๖ , ๑๒
๒. ลำตะคลอง                     อยู่หมู่ที่   ๓ , ๔
บึง , สระ                          จำนวน              ๒๖          แห่ง
บ่อบาดาล                          จำนวน              ๒๕          แห่ง
ระบบประปาหมู่บ้าน               จำนวน              ๑๓           แห่ง
ฝายกั้นน้ำ                          จำนวน               ๓           แห่ง        
 
                ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                ในเขตพื้นที่ของ อบต.สูงเนิน มีป่าไม้อยู่ทางตอนใต้ แต่สภาพป่าไม้นัจจุบันมีการบุกรุกทำลายกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม
 
                มวลชนจัดตั้ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)    จำนวน         ๔๕    คน
อาสาสมัครช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจ (อส.ตร.)จำนวน        ๑๐๐     คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)     จำนวน        ๒๐      คน

   

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.136.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 380,809
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-03-11

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ธรรมาภิบาล
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Tel : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๑   Fax : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๒
Email : abt.sungnoen@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.