“อบต.สูงเนิน พัฒนาเมืองเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม  เลิศล้ำด้านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ มุ่งสู่โครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง ร่วมแรงต้านยาเสพติดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
ติดต่อสอบถามผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
ข้อมูล ITA
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


  หน้าแรก     การบริการขั้นพื้นฐาน 

การบริการขั้นพื้นฐาน
การบริการขั้นพื้นฐาน  

 

  การบริการพื้นฐาน  
                การคมนาคม
                มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา อำเภอใกล้เคียง และภายในอำเภอ ตำบล หมู่บ้านได้โดยสะดวก เพราะมีถนนมิตรภาพและถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนน คสล. ,ลาดยาง, หินคลุก ,ลูกรัง ซึ่งต่อไปนี้จะได้ปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้เป็นถนนคสล.,ลาดยาง
 
                การโทรคมนาคม
                การโทรคมนาคมยังต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตั้งหรือให้บริการแก่ประชาชน เช่น ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
                การไฟฟ้า
                มีไฟฟ้าใช้หมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน แต่เนื่องจากมีการปลูกสร้างบ้าน ขยายครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น และเป็นไปอย่างกระจาย จึงทำให้ไม่สามารถมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และบางจุดยังขาดไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใช้ในการส่องสว่างในเวลากลางคืน
 
                ระบบประปา
                ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับบริการจากการประปาส่วนภูมิภาค   ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ , ๓ , ๙ และ ๑๒
 
                แหล่งน้ำธรรมชาติ
๑. คลองห้วยยาง                   อยู่หมู่ที่   ๒ , ๖ , ๑๒
๒. ลำตะคลอง                     อยู่หมู่ที่   ๓ , ๔
บึง , สระ                          จำนวน              ๒๖          แห่ง
บ่อบาดาล                          จำนวน              ๒๕          แห่ง
ระบบประปาหมู่บ้าน               จำนวน              ๑๓           แห่ง
ฝายกั้นน้ำ                          จำนวน               ๓           แห่ง        
 
                ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                ในเขตพื้นที่ของ อบต.สูงเนิน มีป่าไม้อยู่ทางตอนใต้ แต่สภาพป่าไม้นัจจุบันมีการบุกรุกทำลายกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม
 
                มวลชนจัดตั้ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)    จำนวน         ๔๕    คน
อาสาสมัครช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจ (อส.ตร.)จำนวน        ๑๐๐     คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)     จำนวน        ๒๐      คน

   

สาส์นจากนายก

นายรัชกฤต กาจสูงเนิน
สาส์นจากนายก
การให้บริการ
กฏหมายน่ารู้
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.231.21.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,322,652
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-03-11

แบบสำรวจความคิดเห็น

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องการการทุจริต
เจตจำนงของผู้บริหาร
กิจกรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ช่องทางการสื่อสาร
ร้องเรียนการทุจริต
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Tel : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๑   Fax : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๒
Email : abt.sungnoen@hotmail.com https://www.facebook.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.