ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561


  หน้าแรก     การบริการขั้นพื้นฐาน 

การบริการขั้นพื้นฐาน
การบริการขั้นพื้นฐาน  

 

  การบริการพื้นฐาน  
                การคมนาคม
                มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา อำเภอใกล้เคียง และภายในอำเภอ ตำบล หมู่บ้านได้โดยสะดวก เพราะมีถนนมิตรภาพและถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนน คสล. ,ลาดยาง, หินคลุก ,ลูกรัง ซึ่งต่อไปนี้จะได้ปรับปรุงถนนสายต่างๆ ให้เป็นถนนคสล.,ลาดยาง
 
                การโทรคมนาคม
                การโทรคมนาคมยังต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตั้งหรือให้บริการแก่ประชาชน เช่น ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
                การไฟฟ้า
                มีไฟฟ้าใช้หมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน แต่เนื่องจากมีการปลูกสร้างบ้าน ขยายครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น และเป็นไปอย่างกระจาย จึงทำให้ไม่สามารถมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และบางจุดยังขาดไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อใช้ในการส่องสว่างในเวลากลางคืน
 
                ระบบประปา
                ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับบริการจากการประปาส่วนภูมิภาค   ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ , ๓ , ๙ และ ๑๒
 
                แหล่งน้ำธรรมชาติ
๑. คลองห้วยยาง                   อยู่หมู่ที่   ๒ , ๖ , ๑๒
๒. ลำตะคลอง                     อยู่หมู่ที่   ๓ , ๔
บึง , สระ                          จำนวน              ๒๖          แห่ง
บ่อบาดาล                          จำนวน              ๒๕          แห่ง
ระบบประปาหมู่บ้าน               จำนวน              ๑๓           แห่ง
ฝายกั้นน้ำ                          จำนวน               ๓           แห่ง        
 
                ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                ในเขตพื้นที่ของ อบต.สูงเนิน มีป่าไม้อยู่ทางตอนใต้ แต่สภาพป่าไม้นัจจุบันมีการบุกรุกทำลายกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม
 
                มวลชนจัดตั้ง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)    จำนวน         ๔๕    คน
อาสาสมัครช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจ (อส.ตร.)จำนวน        ๑๐๐     คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)     จำนวน        ๒๐      คน

   

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.198.212.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 329,302
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-03-11

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Tel : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๑  Fax : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๒
Email : abt.sungnoen@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.