“อบต.สูงเนิน พัฒนาเมืองเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม  เลิศล้ำด้านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ มุ่งสู่โครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง ร่วมแรงต้านยาเสพติดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 เมษายน 2566
ติดต่อสอบถามผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
ข้อมูล ITA
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


  หน้าแรก     ประวัติ 

ประวัติ
ประวัติ  

 

  ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน 
                บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนินแรกเริ่มเดิมทีนั้นเรียกว่า “ บ้านสองโนน ” ที่เรียกอย่างนี้เพราะว่าแต่ก่อนมีโนนอยู่สองโนน คือ ๑. โนนด้านตะวันออก (บริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบัน) ๒. โนนด้านตะวันออก (บริเวณวัดใหญ่สูงเนินและคุ้มบ้านหันปัจจุบัน) ลักษณะพื้นที่ของบ้านสองโนน เป็นเนินและสูงลาดลงไปด้านตะวันออกจรดทุ่งนาหนองแห้ว   ต่อมาชาวบ้านมีความคิดเห็นร่วมกันให้เปลี่ยนชื่อเรียก และแผลงคำว่า “โนน” เป็นเนิน จึงได้เรียกชื่อว่า “บ้านสูงเนิน” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นมา ในสมัยรัชกาลที่ ๕ (หมายเหตุ คำว่า “โนน” และ “เนิน” มีลักษณะและความหมายคล้ายคลึงกัน “โนน”เป็นคำโบราณเก่าแก่กว่า)
                ในการตั้งหมู่บ้านแต่แรกนั้น ได้ตั้งรวมกันเป็นหมู่บ้านเดียวเรียกว่า“บ้านสูงเนินหมู่ที่ ๑”ขึ้นกับอำเภอโนนลาว หรืออำเภอสันเทียะ (อำเภอโนนไทยปัจจุบัน) โดยในขณะนั้นมีเพียงหมู่บ้านเดียวเท่านั้น ต่อมาได้แยกตั้งหมู่บ้านที่๒ (ซึ่งไม่ทราบชื่อบ้านอะไร) พื้นที่บริเวณด้านตะวันตกคุ้มบ้านหัน คงอาจเรียกว่า “คุ้มบ้านหันตะวันตก หมู่ที่ ๒” และสันนิษฐานว่าคงเป็น “ตำบลสูงเนิน” ตั้งแต่บัดนั้น ผู้ใหญ่บ้านสูงเนิน หมู่ที่ ๑ คนแรกชื่อ นายลี ศรีสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ คุ้มบ้านหันตะวันตก คนแรกชื่อ “ นายนา   ทิมสูงเนิน” โดยมี “หมื่นรักษาราชกิจ” เป็นกำนันตำบลสูงเนินคนแรก ในสมัยนั้นใครจะเป็นกำนันจะเรียกคำนำหน้าว่า “ตำบล” (นายตำบล) อาทิเช่น “ตำบลหมื่นรักษาฯ” คนต่อมา นายลี     ก็เรียก “ตำบลลี”   และต่อมา นายมุ ก็เรียก “ตำบลมุ” อย่างนี้เป็นต้น
                ในขณะนั้นมีวัดประจำหมู่บ้านอยู่ ๑ วัด ถือได้ว่าเป็นวัดแรกของตำบลสูงเนิน “อุปปัชฌคอแร้ง” เป็นผู้สร้างวัด และเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก วัดนี้แรกว่า “วัดใหญ่ ” (วัดใหญ่สูงเนินปัจจุบัน) เดิมทีวัดนี้ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของหมู่บ้าน (ที่ว่าการอำเภอสูงเนินปัจจุบัน) ในเวลาพระอาทิตย์ขึ้น เงาของวัดได้บดบังทับบ้านโดยทั่วไป ประกอบกับในสมัยนั้นหยูกยารักษาโรคต่างๆ ยังไม่ค่อยมี การสาธารณสุขยังไม่เจริญ ผู้คนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ล้มตายกันเป็นระยะ ทำให้เกิดมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เล่าลือกันไปต่างๆ นานา ในเรื่องเงาของวัดทับบ้าน คิดกันว่าเป็นสิ่งไม่เป็นมงคล มีการใส่ร้ายป้ายสีวัด ดังนั้นจึงได้มีการย้ายวัดจากที่เดิมไปสร้างใหม่ทางด้านตะวันตกของหมู่บ้าน (ที่ตั้งของวัดใหญ่สูงเนินปัจจุบัน) โดยวัดเดิมนั้นปล่อยเป็นที่ว่าง
                ต่อมาได้ตั้งอำเภอสูงเนินเป็นซึ่งแยกออกมาจากอำเภอโนนลาวหรือสันเทียะ (อำเภอโนนไทย) ในระหว่างนั้นการรถไฟได้เริ่มพูนดินทำทางมาถึงพอดี   สถานีตำรวจก็ได้เริ่มสร้างในระหว่างนี้ (ร.ศ. ๑๑๘ หลวงนราบริรักษ์เป็นนายอำเภอคนแรก) การสร้างที่ว่าการอำเภอหลักแรกนั้นสร้างในบริเวณที่ว่างเปล่าด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ( เดิมเป็นที่ตั้งของวัด) และได้เกิดมีชุมชนใหญ่ขึ้นมาอีก ๑ ชุมชน ที่บ้านสระเพลง (ปัจจุบัน) ซึ่งเพียงพอที่จะจัดตั้งหมู่บ้านได้ จึงได้มีการรวมหมู่ที่ ๒ เข้ากับหมู่ที่ ๑ โดยเรียกรวมกันว่า “บ้านสูงเนิน หมู่ที่ ๑” และเลข๒ หรือหมู่ที่ ๒ นั้นใช้กับบ้านสระเพลงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา อีกครั้ง “กำนันคง   พรหมพันธ์ใจ” ( ในขณะนั้น )   เป็นผู้ดำเนินการเสนอรวมและตั้งหมู่บ้านใหม่ (ผู้ใหญ่บ้านสระ-เพลงคนแรกชื่อ นายดำ ไม่ทราบนามสกุล)
                ในเวลาต่อมา   ได้เกิดโรคระบาด (โรคเพ็ก) ผู้คนล้มตายจำนวนมาก ต่างหวาดกลัวกันทั่วหน้าจึงได้มีการขยับขยายย้ายออกจากบ้านสูงเนินไปอยู่ตามที่ต่างๆ เพื่อหนีโรคร้าย บ้างก็ย้ายไปอยู่ทางทิศเหนือของบ้าน (บ้านตะคองหลงปัจจุบัน) บ้างก็ย้ายไปอยู่ทิศใต้ของบ้าน (บ้านเหล่า – โนนค่าในปัจจุบัน) หรือบ้างก็ย้ายไปอยู่บ้านสระเพลงหมู่ที่ ๒ ซึ่งบ้านสระเพลงอยู่ห่างไกลจากบ้านเดิมถึง ๙ กิโลเมตร เหตุนี้เองจึงทำให้เกิดหมู่บ้านใหม่ และต่อๆ มาก็มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาอีก คือ “บ้านตะคองหลงหมู่ที่๓” และ “บ้านเหล่า – โนนค่า หมู่ที่ ๔ ” ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน เป็นลำดับต่อมา (หมายเหตุ โรคระบาดที่ชาวบ้านเรียกว่า “โรคเพ็ก” นั้น บางคนเรียกว่า “โรคห่า” บ้างก็ว่า “ห่าลง” และบ้างก็ว่า “ห่ากิน” แล้วแต่จะว่า (เรียก) กันไปตามอาการ เป็นไปตามรักแร้ , คอ , เป็นลม,ลงท้อง ,ลงไส้ และตามในเวลาต่อมา โรคเพ็กนี้จะใช่ “กาฬโรค” หรือไม่ ไม่แน่ใจ
                ต่อๆ มาก็ได้เกิดชุมชนเพิ่มมากขึ้นตามสภาพความเจริญของพื้นที่ จึงได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นมาอีกตามลำดับ โดยส่วนมากชุมชนเกิดใหม่จะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศใต้ของบ้านเดิม คือ “ บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๕ ” “บ้านดอนกอก หมู่ที่ ๖” และต่อๆ มา ตามแนวถนนมิตรภาพสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ) คือบ้านบุใหญ่หมู่ที่ ๗ , บ้านสุขาวดี หมู่ที่ ๘ และบ้านบุหิน หมู่ที่ ๙
                จนถึงปีพ.ศ.๒๕๓๐ ได้มีการจัดตั้ง หมู่บ้านขึ้นมาอีก ๑ หมู่บ้าน โดยแยกออกจากบ้านสูงเนิน หมู่ที่ ๑ เพราะว่าชุมชนเกิดใหม่นั้นมีผู้อาศัยอยู่หนาแน่นประมาณ ๘๕ หลังคาเรือน และพื้นที่อยู่ห่างกันเกินไป ประมาณ ๑๕.๒ กิโลเมตร) กำนันสุข สว่างธรรม (ในขณะนั้น) เป็นผู้เสนอขอแยกตั้งหมู่บ้านและมีชาวบ้านมีความเห็นพอสมควร หมูบ้านแยกตั้งใหม่นี้เรียกว่า “บ้านญาติเจริญ หมู่ที่ ๑๐”
                ตรา หรือสัญลักษณ์ของตำบลสูงเนิน ในแต่ก่อนๆ นั้นยังไม่มีแต่ในระยะหลัง ๆ จนถึงปัจจุบันใช้เป็นรูป “ธรรมจักร” เช่นเดียวกับตำบลเสมา และอำเภอสูงเนิน และปัจจุบันได้เปลี่ยนตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินใหม่เป็น “รูปปราสาทบ้านบุใหญ่มีรูปดอกบัวอยู่ใต้ฐานปราสาท” และสีประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน คือ สีฟ้า - ขาว
สาส์นจากนายก

นายรัชกฤต กาจสูงเนิน
สาส์นจากนายก
การให้บริการ
กฏหมายน่ารู้
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.238.189.240
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,422,416
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-03-11

แบบสำรวจความคิดเห็น

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องการการทุจริต
เจตจำนงของผู้บริหาร
กิจกรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ช่องทางการสื่อสาร
ร้องเรียนการทุจริต
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Tel : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๑   Fax : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๒
Email : abt.sungnoen@hotmail.com https://www.facebook.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.