ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 ตุลาคม 2561


  หน้าแรก     ทำเนียบสภา 

ทำเนียบสภา
ทำเนียบสภา  


นายสุรพล ดอกไม้
ประธานสภา อบต.


นายชัยพร ภิญโญ
รองประธานสภา อบต.


นางเสริมสุข ทองธรรมมา
ส.อบต.ม.2


นางสาวจำนงค์ ลาดนอก
ส.อบต.ม.2


นายมานพ แยบสูงเนิน
ส.อบต.ม.3


นางบรรจง พูผลบุญ
ส.อบต.ม.3


นายชัยพร ภิญโญ
ส.อบต.ม. 4


นางเนาวรัตน์ ซุยสูงเนิน
ส.อบต.ม.4


นายธวัชชัย เพ็งสูงเนิน
ส.อบต.ม. 5


นางสาวนวรัตน์ พันธ์สวัสดิ์
ส.อบต.ม.5


นายสมศักดิ์ จริงสูงเนิน
ส.อบต.ม. 6


นายเพียว พยาเครือ
ส.อบต.ม.6


นายสวิช สมขุนทด
ส.อบต.ม. 7


นายเคน ปลั่งสูงเนิน
ส.อบต.ม.7


นายจิรวัฒน์ งามพิตรภิญโญ
ส.อบต.ม.8


นางจรุงศรี ขุนสูงเนิน
ส.อบต.ม. 8


นางมาลัย เนื้อนุ่ม
ส.อบต.ม. 8


นายวรโชติ พูนสูงเนิน
ส.อบต.ม.9


นายสมชัย เจียมสอาด
ส.อบต.ม.10


นายจักรวาล ท้าวนิล
ส.อบต.ม. 10


นางมดแดง สิงโห
ส.อบต.ม.11


นายอุทิศ สิงโห
ส.อบต.ม. 11


นายสมศักดิ์ หล่าสูงเนิน
ส.อบต.ม.12


นายมานะ พิมพ์กลาง
ส.อบต.ม.13


นายชัยชนะ ไพรัมย์
ส.อบต.ม.13


นายชัยรัตน์ ทองใบ
ส.อบต.ม.14


นายนิ่ม บำรุงวงค์
ส.อบต.ม. 14


นางสาววรรณนภา พุทธจันทึก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.198.212.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 329,322
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-03-11

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Tel : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๑  Fax : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๒
Email : abt.sungnoen@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.