ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ทำเนียบบุคลากร
งานงบประมาณ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 2425 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ติดต่อผู้บริหาร


  หน้าแรก     ทำเนียบสภา 

ทำเนียบสภา
ทำเนียบสภา  


นายสุรพล ดอกไม้
ประธานสภา อบต.


นายชัยพร ภิญโญ
รองประธานสภา อบต.


นางเสริมสุข ทองธรรมมา
ส.อบต.ม.2


นางสาวจำนงค์ ลาดนอก
ส.อบต.ม.2


นายมานพ แยบสูงเนิน
ส.อบต.ม.3


นางบรรจง พูผลบุญ
ส.อบต.ม.3


นายชัยพร ภิญโญ
ส.อบต.ม. 4


นางเนาวรัตน์ ซุยสูงเนิน
ส.อบต.ม.4


นายธวัชชัย เพ็งสูงเนิน
ส.อบต.ม. 5


นางสาวนวรัตน์ พันธ์สวัสดิ์
ส.อบต.ม.5


นายสมศักดิ์ จริงสูงเนิน
ส.อบต.ม. 6


นายเพียว พยาเครือ
ส.อบต.ม.6


นายสวิช สมขุนทด
ส.อบต.ม. 7


นายเคน ปลั่งสูงเนิน
ส.อบต.ม.7


นายจิรวัฒน์ งามพิตรภิญโญ
ส.อบต.ม.8


นางจรุงศรี ขุนสูงเนิน
ส.อบต.ม. 8


นางมาลัย เนื้อนุ่ม
ส.อบต.ม. 8


นายวรโชติ พูนสูงเนิน
ส.อบต.ม.9


นายสมชัย เจียมสอาด
ส.อบต.ม.10


นายจักรวาล ท้าวนิล
ส.อบต.ม. 10


นางมดแดง สิงโห
ส.อบต.ม.11


นายอุทิศ สิงโห
ส.อบต.ม. 11


นายสมศักดิ์ หล่าสูงเนิน
ส.อบต.ม.12


นายชัยรัตน์ ทองใบ
ส.อบต.ม.14


นายนิ่ม บำรุงวงค์
ส.อบต.ม. 14


นางสาววรรณนภา พุทธจันทึก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.190.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 378,423
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-03-11

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ธรรมาภิบาล
แบบสอบถาม
 
Hacked by Xyp3r2667
Indonesian H4ck3rs
Tel : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๑   Fax : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๒
Email : abt.sungnoen@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.