ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 มีนาคม 2564
สายตรงผู้บริหาร


  หน้าแรก     ทำเนียบสภา 

ทำเนียบสภา
ทำเนียบสภา  


นายสุรพล ดอกไม้
ประธานสภา อบต.


นายชัยพร ภิญโญ
รองประธานสภา อบต.


นางเสริมสุข ทองธรรมมา
ส.อบต.ม.2


นางสาวจำนงค์ ลาดนอก
ส.อบต.ม.2


นายมานพ แยบสูงเนิน
ส.อบต.ม.3


นางบรรจง พูผลบุญ
ส.อบต.ม.3


นายชัยพร ภิญโญ
ส.อบต.ม. 4


นางเนาวรัตน์ ซุยสูงเนิน
ส.อบต.ม.4


นายธวัชชัย เพ็งสูงเนิน
ส.อบต.ม. 5


นางสาวนวรัตน์ พันธ์สวัสดิ์
ส.อบต.ม.5


นายสมศักดิ์ จริงสูงเนิน
ส.อบต.ม. 6


นายเพียว พยาเครือ
ส.อบต.ม.6


นายสวิช สมขุนทด
ส.อบต.ม. 7


นายเคน ปลั่งสูงเนิน
ส.อบต.ม.7


นายจิรวัฒน์ งามพิตรภิญโญ
ส.อบต.ม.8


นางจรุงศรี ขุนสูงเนิน
ส.อบต.ม. 8


นางมาลัย เนื้อนุ่ม
ส.อบต.ม. 8


นายวรโชติ พูนสูงเนิน
ส.อบต.ม.9


นายสมชัย เจียมสอาด
ส.อบต.ม.10


นายจักรวาล ท้าวนิล
ส.อบต.ม. 10


นางมดแดง สิงโห
ส.อบต.ม.11


นายอุทิศ สิงโห
ส.อบต.ม. 11


นายสมศักดิ์ หล่าสูงเนิน
ส.อบต.ม.12


นายชัยรัตน์ ทองใบ
ส.อบต.ม.14


นายนิ่ม บำรุงวงค์
ส.อบต.ม. 14


นางสาววรรณนภา พุทธจันทึก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.158.36
คุณเข้าชมลำดับที่ 449,791
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-03-11

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์ในเครือข่าย

นโยบายการและแผน
ร้องเรียนร้องทุกข์
เจตจำนงผู้บริหาร
กิจกรรมต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Tel : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๑   Fax : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๒
Email : abt.sungnoen@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.