ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ทำเนียบบุคลากร
งานงบประมาณ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 2627 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ติดต่อผู้บริหาร


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
ประวัติ
ความเป็นมา
จำนวนประชากร
รายได้
วิสัยทัศน์
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบสภา
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ข่าวสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
แผนภูมิ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ระบบสารสนเทศข้อมูลทะเบียนประวัติ
การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการองค์กรแห่งการรู้
สัญญาประชาคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา ๓ ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
คู่มือประชาชน
ประกาศสอบราคา
แผนอัตรากำลังพนักงาน/พนักงานจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อมูลรายรับ / รายจ่าย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายการผลการประเมิน LPA
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลทบทวนข้อบัญญัติ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงาน
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อผู้บริหาร
ติดต่อนายก
ติดต่อปลัด
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ข้อบัญญัติ อบต.สูงเนิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของ อปท.
การจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
ระบบและกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.146.10
คุณเข้าชมลำดับที่ 378,754
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-03-11

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ธรรมาภิบาล
แบบสอบถาม
 
Hacked by Xyp3r2667
Indonesian H4ck3rs
Tel : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๑   Fax : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๒
Email : abt.sungnoen@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.